ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1.รับสัญญาณไม่ได้
2.สัญญานกระตุก
ผู้แจ้งซ่อม นายวรริทธิ์ กันชาติ
วันที่แจ้งซ่อม 3 สิงหาคม 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ตรวจเช็คและแก้ไขปัญหา ปรับหน้าจานสัญญาณ สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายสมชาย นันทะเสน ครู รร.แม่แป้นวิทยา
นายจตุพล วรรณวงค์ ครู รร.บ้านอ้อน
นายประวิทย์ แสงงาม ครู รร.บ้านหวด
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
รวมระยะทาง 92
วันที่ดำเนินการซ่อม 6 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ