ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม สบเมาะวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi มีปัญหา
ผู้แจ้งซ่อม นายอภิชาติ สิงห์คำ
วันที่แจ้งซ่อม 9 กันยายน 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ตรวจเช็คสายสัญญาณระบบแลน และระบบ WiFi

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากมีสายสัญญาณจากวงจรที่ไม่สามารถใช้งานได้อยู่ในระบบเดียวกัน และมีอุปกรณ์แจกหมายเลขไอพีทับซ้อนในระบบเครือข่าย
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
สมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน สบเมาะวิทยา
รวมระยะทาง 35
วันที่ดำเนินการซ่อม 2 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ