ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม วัดบ้านแขม
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ระบบเครือข่าย Server ไม่สามารถแจ้ง ไอพีได้ ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้หลายเครื่อง
ผู้แจ้งซ่อม นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว
วันที่แจ้งซ่อม 27 ตุลาคม 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน วัดบ้านแขม
รวมระยะทาง 40
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ