ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

คู่มือ PMQA

รายละเอียดข่าว

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : DLICT View : 100