ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
แผนที่สถานศึกษา ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
แผนที่สถานศึกษา จังหวัดลำปาง

 

48 โรงเรียน

อ.เมืองลำปาง

20 โรงเรียน

อ.ห้างฉัตร

27 โรงเรียน

อ.งาว

19 โรงเรียน

อ.แม่เมาะ

รวมจำนวนบุคลากร

Last Update 10 Jun 2019
รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 1,561 คน

รวมจำนวนบุคลากร สพป.  73 คน
ข้าราชการครู
953 คน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
1 คน
พนักงานราชการ
27 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
194 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
32 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
293 คน
ลูกจ้างประจำ
61 คน

แผนที่

แผนที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
[คำนวณหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด]
รายชื่อโรงเรียน (115 แห่ง)