ล็อกอิน

หมายเหตุ! ท่านสามารถดูรายการได้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556
ข้อแนะนำในการพิมพ์สลิ๊ป? หากท่านพิมพ์สลิ๊ปแล้วตัวอักษรเล็ก แนะนำให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox

ระบบรายละเอียดเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ 
 
ระบบรายละเอียดเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ  [Version 1.1]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
หมู่ที่ 12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335068-9 โทรสาร 054-335065
พัฒนาโดย : นายสมชาย ครุธนาค