ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 แบบฟอร์มบันทึกการแจ้งซ่อม

 User Image
เลือกอำเภอ *
โรงเรียน *
สาเหตุ/อาการ *
ผู้แจ้งซ่อม *
เบอร์โทรผู้แจ้งซ่อม *
วันที่แจ้งซ่อม
ภาพ/แนบไฟล์
ไฟล์ที่รองรับ .jpg,.gif,.png,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.rar,.zip
คำเตือน : กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
* เมื่อทำการบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการแจ้งรายการที่บันทึก ไปยังกลุ่มไลน์แจ้งซ่อม DLTV DLIT โดยทันที