ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

ลำดับ ชื่อโรงเรียน อำเภอ สาเหตุ/อาการ ไฟล์ประกอบ ผู้แจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม สถานะ
1 บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว งาว ทีวีรับสัญญาณไม่ได้ นางสาวสโรชา ภูธิเบศน์ 9 มี.ค. 2564
2 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว 1.รับสัญญาณไม่ได้ 2.สัญญานกระตุก นายวรริทธิ์ กันชาติ 3 ส.ค. 2563
3 บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว งาว สัญญาณไม่เสถียร บางชั้นไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ นางสาวสโรชา ภูธิเบศน์ 3 ก.ค. 2563
4 บ้านแม่งาวใต้ งาว คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ธีรัช 27 พ.ย. 2562
5 บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว งาว ทีวีห้องป.5และป.6 ไม่มีสัญญาณ อุมาพร บุรพาสิริ 7 มิ.ย. 2562
6 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว ฟ้าผ่า หม้อแปลงไฟ ทำให้อุปกรณ์ DLTV/DLIT และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสียหาย 1. TV. 28 นิ้ว 1 เครื่อง 2. รีเชิฟเวอร์ 1 เครื่อง 3.wireless 1 เครื่อง 4.เราท์เตอร์ 1 เครือ่ง 5. ตู้คอนซูมเมอร์กันดูด 1เครื่อง นางสาวพวงพรรณ จันทร์ฟุ่น 2 ต.ค. 2561
7 แม่ฮ่างวิทยา งาว ทีวี DLTV ระดับชั้น ป.4-6 เปิดแล้ว ไม่มีภาพ มีแต่เสียง รบกวนมาดูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ครูธุรการ 12 มิ.ย. 2561
8 ผาแดงวิทยา งาว กล่องรับสัญญาณเสีย จานรับสัญญาณเสีย สายสัญญาณชำรุด นายอดิเรก ยอดเมือง 25 พ.ค. 2561