ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

ลำดับ ชื่อโรงเรียน อำเภอ สาเหตุ/อาการ ไฟล์ประกอบ ผู้แจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม สถานะ
1 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ระบบเครือข่าย Server ไม่สามารถแจ้ง ไอพีได้ ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้หลายเครื่อง นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว 27 ต.ค. 2563
2 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi มีปัญหา และสัญญาณ Wifi ไม่ครอบคลุมการให้บริการนักเรียนในแต่ละอาคารเรียน จึงขอทีม ICT ช่วยตรวจสอบและช่วยแนะนำให้กับทางโรงเรียน ผอ.บุญศักดิ์ นาคอ่อน 8 ต.ค. 2563
3 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi มีปัญหา นายอภิชาติ สิงห์คำ 9 ก.ย. 2563
4 บ้านวังตม แม่เมาะ ทีวีรับสัญญาณจากกล่องไม่ได้ นางสาวปวีณา พูลสวัสดิ์ 30 มิ.ย. 2563
5 วัดบ้านแขม แม่เมาะ โทรทัศน์ LED ที่ใช้สำหรับเปิดดีแอลทีวีใช้งานไม่ได้หลายเครื่องโดยมีอาการทั้งบางเครื่องเปิดเครื่องไม่ได้บางเครื่องไม่มีเสียงออกมาเป็นต้น จึงขอผู้เ****วชาญมาเพื่อตรวจสอบ นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว 15 มิ.ย. 2563
6 โรงเรียนบ้านจำปุย แม่เมาะ รับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ สาเหตุเกิดจาก ลมพัดจานรับสัญญาณ ต้องปรับใหม่ ขออนุเคราะห์ทีมงาน ICT ช่วยดำเนินการด้วยครับ นายสมยศ ยะม่อนแก้ว 17 พ.ค. 2563
7 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ สัญญาณอินเตอร์เนต อาคารปฐมวัย และอาคารประถมใช้การไม่ได้ครับ ผอ.บุญศักดิ์ นาคอ่อน 22 ธ.ค. 2562
8 บ้านนาสัก แม่เมาะ ๑.จานรับสัญญาณได้รับความเสียหายจากลมแรงต้องทำการติดตั้งใหม่/เปลี่ยนจาน ๒.ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องสัญญาณไม่ทั่วถึง นายมณฑล อินเจือจันทร์ 2 ส.ค. 2562
9 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 1. คอมพิวเตอร์ห้องป.4 2. คอมพิวเตอร์ห้องกระจายสื่อ โรงเรียนประชารัฐ 2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ดวงนภา อินยะยศ 23 ก.ค. 2562
10 บ้านจำปุย แม่เมาะ จานดาวเทียม และอุปกรณ์เชื่อมต่อ เสียหาย ห้อง ป.3 ไม่สามารถใช้งานได้ สมชาย 18 มิ.ย. 2562
11 บ้านจำปุย แม่เมาะ ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนจานดาวเทียมเนื่องจากจานเดิมชำรุดบิดเบี้ยว ทำให้องษาการรับสัญญาณไม่ค่อยชัดเจน สมชาย 14 มิ.ย. 2562
12 บ้านจำปุย แม่เมาะ ย้ายห้อง วรเดช ศรีเดช 27 พ.ค. 2562
13 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ระบบเครือข่ายชำรุด สัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียนใช้ไม่ได้ นางสาวดวงนภา อินยะยศ 16 พ.ค. 2562
14 บ้านนาสัก แม่เมาะ จานรับสัณญาณภาพเคลื่อน และเปลี่ยนตำแหน่ง นายมณฑล อินเจือจันทร์ 8 พ.ค. 2562
15 บ้านจำปุย แม่เมาะ ห้อง ป.3 ไม่มีสัญญาณ นางเตือนจิตร์ เงินเย็น 22 ก.พ. 2562
16 โรงเรียนบ้านจำปุย แม่เมาะ ไม่สามารถรับสัญญาณ DLTV ได้ นางเตือนจิตร์ เงินเย็น 13 ก.พ. 2562
17 บ้านนาแช่ แม่เมาะ องศาของจานเคลื่อน รับสัญญานไม่ดี นายภัทรพล ปัญญาจานนุกูล 3 มิ.ย. 2561
18 บ้านวังตม แม่เมาะ ไม่มีกล่องสัญญาณ เนตไม่เสถียร รับได้บางจุด รับได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ นางลัดดา ท้วมไชยนาม 2 มิ.ย. 2561
19 บ้านจำปุย แม่เมาะ ทีวีเสียจำนวน 2 เครื่อง เครื่งรับสัญญาณภาพดาวเทียมเสีย 3 เครื่อง จานดาวเทียมเสีย 1 จาน เนื่องจากฟ้าผ่า นางเตือนจิตร์ เงินเย็น 31 พ.ค. 2561