ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม ผาแดงวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม กล่องรับสัญญาณเสีย จานรับสัญญาณเสีย สายสัญญาณชำรุด
ผู้แจ้งซ่อม นายอดิเรก ยอดเมือง
วันที่แจ้งซ่อม 25 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม สมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก -
ถึงโรงเรียน ผาแดงวิทยา
รวมระยะทาง 0
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ