ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบ้านปู่จ้อยมายังโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567

รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 96