ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 เปิดอ่าน

07 พ.ค. 67 Super administrator 250

รายการ วันที่
» ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านหม้อ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  08 พ.ค. 10
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เม.ย. 10
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแข่งนทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เม.ย. 10
» เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแข่งนทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 10
» เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 10
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญางานปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง  13 ก.พ. 10
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง  13 ก.พ. 10
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.พ. 10
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญางานปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงทาสีรั้วรอบบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง  13 ก.พ. 10
» เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.พ. 10
ดูข้อมูลทั้งหมด » 

 ผลการดำเนินงาน
 ข่าวการศึกษายินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอเมือง 43 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 โรง เปิดดู
อำเภองาว 25 โรง เปิดดู