สพป.ลำปาง เขต 1 : lpg1.go.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

‘สพฐ.’ พาน้องกลับมาเรียนได้เกิน 99% พร้อมใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นข้อมูล ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

รายละเอียดข่าว

‘สพฐ.’ พาน้องกลับมาเรียนได้เกิน 99% พร้อมใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นข้อมูล ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เผยผลการวิจัยเรื่องเด็กหลุดจากระบบการศึกษาด้วยรูปแบบ Design Research in Education โดยพบ 11 สาเหตุที่ทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ได้แก่ ความจำเป็นของครอบครัว  การย้ายถิ่นที่อยู่ รายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาสุขภาพหรือความพิการ ปัญหาประพฤติหรือการปรับตัว ผลกระทบจากโควิด-19 การเสี่ยงต่อการกระทำผิด การคมนาคมไม่สะดวก การสมรส  ผลการเรียน และผู้ปกครองไม่ใส่ใจ 

ซึ่งข้อมูลเด็กหลุดออกจากระบบในปีการศึกษา 2564 หรือ ปีงบประมาณ 2565 มีจำนวน 28,134 คน สามารถติดตามพบตัว 28,038 คน นำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันมีเด็กที่ติดตามไม่พบตัว 22 คน และเสียชีวิต 74 คน  

ส่วนปีการศึกษา 2565 หรือ ปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 2,835 คน ซึ่งเป็นตัวเลขการออกกลางคันที่ลดลง และได้ติดตามกลับเข้ามาเรียนแล้ว และบางส่วนเป็นเด็กที่ข้ามมาเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่กลับเข้ามาเรียนต่อ

จากการดำเนินการดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำเด็กกลับเข้าระบบและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของเด็กถึง 99.66% 

สำหรับสิ่งที่น่ากังวล คือ จะทำอย่างไรจึงจะรักษาเด็กกลุ่มนี้ไว้ไม่ให้หลุดออกจากระบบซ้ำอีก หรือเด็กที่เรียนอยู่มีแนวโน้มหลุดออกจากระบบเป็นกลุ่มใหม่ จึงมีนโยบายต่อเนื่องทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข และกำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงความเป็นอยู่และความจำเป็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืน

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

--------------

Website : www.thaigov.go.th

Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า

YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 962