ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ของ สพป.ลำปาง เชต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 784