ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

รายละเอียดข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 150