สพป.ลำปาง เขต 1 : lpg1.go.th
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

 เปิดอ่าน

17 ม.ค. 66 Super administrator 379