แผนที่สถานศึกษา ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
แผนที่สถานศึกษา จังหวัดลำปาง

 

อ.เมืองลำปาง

47 โรงเรียน

อ.ห้างฉัตร

19 โรงเรียน

อ.งาว

25 โรงเรียน

อ.แม่เมาะ

18 โรงเรียน

รวมจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 1,514 คน

รวมจำนวนบุคลากร สพป.  80 คน
ข้าราชการครู
954 คน
พนักงานราชการ
30 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
149 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
43 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
298 คน
ลูกจ้างประจำ
40 คน

แผนที่

คำนวณหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
การเดินทาง จาก ถึง