สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ สพป.ลำปาง เขต 1


สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 >> ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562