สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ สพป.ลำปาง เขต 1


สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 31 กันยายน 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2562 >> ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561