สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ สพป.ลำปาง เขต 1


รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 >> ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563