สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ สพป.ลำปาง เขต 1


สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2561 >> ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560