ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 105 โรง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500399 52010164 1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  ปงยางคก 79 73 152 คน  17 คน 
500404 52010169 1052500404 บ้านสัน  ปงยางคก 25 25 50 คน  6 คน 
500411 52010182 1052500411 บ้านทุ่งหก  วอแก้ว 31 29 60 คน  11 คน 
500409 52010183 1052500409 บ้านทุ่งผา  วอแก้ว 0 0 0 คน  0 คน 
500408 52010190 1052500408 ทุ่งหนองขามวิทยา  หนองหล่ม 0 0 0 คน  1 คน 
500412 52010170 1052500412 บ้านเหล่า  ห้างฉัตร 67 77 144 คน  12 คน 
500392 52010194 1052500392 บ้านปันง้าว  ห้างฉัตร 37 35 72 คน  10 คน 
500390 52010195 1052500390 อนุบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร 386 385 771 คน  41 คน 
500391 52010196 1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ห้างฉัตร 12 21 33 คน  9 คน 
500413 52010171 1052500413 เมืองยาววิทยา  เมืองยาว 78 84 162 คน  19 คน 
500415 52010173 1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง  เมืองยาว 76 70 146 คน  11 คน 
500398 52010184 1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  เวียงตาล 8 13 21 คน  6 คน 
500395 52010186 1052500395 บ้านทุ่งเกวียน  เวียงตาล 0 0 0 คน  0 คน 
500397 52010188 1052500397 บ้านดอนหัววัง  เวียงตาล 0 0 0 คน  0 คน 
500393 52010189 1052500393 บ้านสันทราย  เวียงตาล 25 28 53 คน  9 คน 
500418 52010176 1052500418 บ้านป่าเหียง  แม่สัน 0 0 0 คน  0 คน 
500419 52010177 1052500419 บ้านโป่งขวาก  แม่สัน 59 56 115 คน  12 คน 
500420 52010178 1052500420 บ้านหัวทุ่ง  แม่สัน 24 15 39 คน  7 คน 
500422 52010180 1052500422 บ้านปันเต้า  แม่สัน 0 1 1 คน  1 คน