รายละเอียดโรงเรียน Stand Alone

# รหัสโรงเรียน โรงเรียน Stand Alone อำเภอ เนื้อที่ ไร่-งาน-ตรว. ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน Action
1 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว พื้นที่ 6 ไร่ 72 ตรว. 1 5 3 89
2 52010131 บ้านแม่งาวใต้ งาว พื้นที่ 4 ไร่ 1 1 2 14
3 52010132 บ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว พื้นที่ 2 ไร่ 1 1 1 8
4 52010130 ผาแดงวิทยา งาว พื้นที่ 23 ไร่ 0 8 3 98
5 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว พื้นที่ 9 ไร่ 1 4 2 57
6 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว พื้นที่ 1 ไร่ 0 0 1 16
7 52010121 แม่ฮ่างวิทยา งาว พื้นที่ 5 ไร่ 1 15 5 186
8 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ห้างฉัตร พื้นที่ 5 ไร่ 1 2 3 20
9 52010091 บ้านทาน แม่เมาะ พื้นที่ 2 ไร่ 1 9 3 111
10 52010106 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ พื้นที่ 5 ไร่ 0 4 8 58
11 52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ พื้นที่ 7 ไร่ 0 1 3 30