ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
เรื่อง เจตจำนงสุจริตและการไม่รับของขวัญเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

เรื่อง นโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( NO Gift Policy )

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เผยแพร่โดย : Super administrator View : 2242


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอเมือง 43 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 โรง เปิดดู
อำเภองาว 25 โรง เปิดดู