ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการดำเนินงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารอ้างอิงการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ

เอกสารอ้างอิงการมีส่วนร่วมด้านวิชาการ

เอกสารอ้างอิงการมีส่วนร่วมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารอ้างอิงการมีส่วนร่วมด้านบริหารทั่วไป


การมีส่วนร่วม เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1509


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอเมือง 43 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 โรง เปิดดู
อำเภองาว 25 โรง เปิดดู