สพป.ลำปาง เขต 1 : lpg1.go.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

 1.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.มาตรการสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เผยแพร่โดย : Super administrator View : 672


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
อำเภอเมือง 42 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภองาว 23 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู