ข้อมูลการทดสอบ NT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

# โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ข้อมูล NT
1 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ขนาดเล็ก
2 บ้านปงวัง ขนาดเล็ก
3 วัดบ้านแลง ขนาดเล็ก
4 บ้านแม่อาง ขนาดเล็ก
5 บ้านบุญนาค ขนาดเล็ก
6 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ขนาดเล็ก
7 สบมายสามัคคีวิทยา ขนาดเล็ก
8 บ้านหัวทุ่ง ขนาดเล็ก
9 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ขนาดเล็ก
10 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ขนาดกลาง
11 บ้านทุ่งกู่ด้าย ขนาดเล็ก
12 บ้านป่าตันกุมเมือง ขนาดเล็ก
13 บ้านกาด ขนาดเล็ก
14 บ้านสำเภา ขนาดเล็ก
15 วัดน้ำโท้ง ขนาดเล็ก
16 บ้านทุ่งกล้วย ขนาดเล็ก
17 วัดบ้านฮ่อง ขนาดเล็ก
18 วัดบ้านสัก ขนาดเล็ก
19 บ้านแม่เฟือง ขนาดเล็ก
20 บ้านปงสนุก ขนาดใหญ่พิเศษ
21 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขนาดใหญ่พิเศษ
22 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ขนาดกลาง
23 ธงชัยวิทยา ขนาดกลาง
24 บ้านพระบาท ขนาดเล็ก
25 บ้านโทกหัวช้าง ขนาดเล็ก
26 วัดหลวงวิทยา ขนาดกลาง
27 บ้านกาศเมฆ ขนาดเล็ก
28 บ้านศรีหมวดเกล้า ขนาดเล็ก
29 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ขนาดใหญ่
30 แม่ก๋งวิทยา ขนาดกลาง
31 วัดค่ากลาง ขนาดเล็ก
32 วัดทุ่งโจ้ ขนาดเล็ก
33 บ้านสบค่อม ขนาดเล็ก
34 ทุ่งฝางวิทยา ขนาดเล็ก
35 บ้านทุ่งฝาย ขนาดเล็ก
36 บ้านท่าโทก ขนาดเล็ก
37 วัดเสด็จ ขนาดกลาง
38 ชุมชนบ้านทราย ขนาดเล็ก
39 บ้านทรายมูล ขนาดเล็ก
40 บ้านจำค่า ขนาดเล็ก
41 บ้านหมากหัววัง ขนาดเล็ก
42 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ขนาดใหญ่พิเศษ
43 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ขนาดเล็ก
44 ชุมชนบ้านแหง ขนาดเล็ก
45 บ้านบ่อห้อ ขนาดกลาง
46 แม่แป้นวิทยา ขนาดเล็ก
47 แม่ฮ่างวิทยา ขนาดกลาง
48 บ้านหลวงใต้ ขนาดเล็ก
49 บ้านแม่ตีบ ขนาดกลาง
50 บ้านงิ้วงาม ขนาดเล็ก
51 บ้านทุ่ง ขนาดเล็ก
52 บ้านอ้อน ขนาดกลาง
53 บ้านแม่กวัก ขนาดเล็ก
54 บ้านโป่ง ขนาดเล็ก
55 บ้านสบพลึง ขนาดกลาง
56 บ้านใหม่ ขนาดเล็ก
57 บ้านหวด ขนาดเล็ก
58 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ขนาดกลาง
59 บ้านปางหละ ขนาดเล็ก
60 บ้านห้วยหก ขนาดเล็ก
61 ชุมชนบ้านร้อง ขนาดเล็ก
62 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ขนาดเล็ก
63 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ขนาดเล็ก
64 ผาแดงวิทยา ขนาดกลาง
65 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ขนาดเล็ก
66 บ้านห้วยอูน ขนาดเล็ก
67 บ้านขุนแหง ขนาดเล็ก
68 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ขนาดเล็ก
69 อนุบาลห้างฉัตร ขนาดใหญ่พิเศษ
70 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ขนาดเล็ก
71 บ้านปันง้าว ขนาดเล็ก
72 บ้านสันทราย ขนาดเล็ก
73 บ้านยางอ้อย ขนาดเล็ก
74 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ขนาดเล็ก
75 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ขนาดเล็ก
76 บ้านสัน ขนาดเล็ก
77 ทุ่งหนองขามวิทยา ขนาดเล็ก
78 บ้านทุ่งหก ขนาดเล็ก
79 บ้านเหล่า ขนาดกลาง
80 เมืองยาววิทยา ขนาดกลาง
81 ชุมชนบ้านสันกำแพง ขนาดกลาง
82 บ้านโป่งขวาก ขนาดเล็ก
83 บ้านหัวทุ่ง ขนาดเล็ก
84 บ้านปันเต้า ขนาดเล็ก
85 วัดหัวฝาย ขนาดเล็ก
86 วัดท่าสี ขนาดเล็ก
87 บ้านจำปุย ขนาดเล็ก
88 บ้านแม่ส้าน ขนาดเล็ก
89 บ้านเวียงหงส์ล้านนา ขนาดเล็ก
90 วัดบ้านแขม ขนาดกลาง
91 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ขนาดใหญ่พิเศษ
92 กอรวกพิทยาสรรค์ ขนาดกลาง
93 บ้านทาน ขนาดกลาง
94 บ้านวังตม ขนาดเล็ก
95 บ้านนาแช่ ขนาดเล็ก
96 วัดสบจาง ขนาดเล็ก
97 บ้านปงแท่น ขนาดเล็ก
98 บ้านนาสัก ขนาดเล็ก
99 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ขนาดเล็ก
100 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ขนาดกลาง
101 บ้านแม่จาง ขนาดเล็ก
102 สบป้าดวิทยา ขนาดกลาง
103 บ้านสบเติ๋น ขนาดเล็ก
104 สบเมาะวิทยา ขนาดกลาง
105 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ขนาดใหญ่พิเศษ